Wednesday, September 7, 2011

Listo T-shirt

100% likhaing pinoy na dapat nating ipagmalaki!


Naglalakad ka, tapos may dumaan na sasakyan. nabasa ka ng splash ng tubig.
Bad Trip diba?

Suotin ito para makita mo ang likuran. baka may sasakyan.
Ligtas Di ba?

Ayan ang purpose ng listo t-shirt na ito.
Ang T-shirt na may side mirror.


<0 
  =0=
  '  '

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kamusta ang Pagbabasa?