Saturday, April 14, 2012

Quiz: Websites na may "YOU"


Quiz:  
magbigay ng mga websites na nagsisimula sa salitang "YOU"


example : youtube.com


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kamusta ang Pagbabasa?